Onderzoek

Ontwerpproces

De Klessebessers zijn ontworpen door Helma van Rijn en Mariet Schreurs binnen Helma’s promotie-project (ID-StudioLab, faculteit Industrieel ontwerpen, TU Delft). Haar proefschrift ‘Meaningful Encounters’ beschrijft hoe ontwerpers kunnen leren van direct contact met moeilijk-te-bereiken doelgroepen, zoals mensen met dementie, als informatie en inspiratie voor conceptontwikkeling.

Over het ontwerptraject van de Klessebessers zijn onderstaande publicaties verschenen:

Validatie

Nienke Nijhof (Universiteit Twente), Joost van Hoof (Hogeschool Utrecht) en Helma van Rijn (TU Delft) onderzochten de kwaliteit van interactie tussen dementerenden middels observaties. Middels interviews keken zij naar de tevredenheid van activiteitenbegeleiders.

“de eerste resultaten al laten zien dat de Klessebessers voor meer sociale interactie zorgen tussen de cliënten onderling in vergelijking met een ander geheugenspel (23 oktober 2009)” .

Nienke Nijhof onderzoekt binnen haar promotieproject wat technologie kan betekenen voor mensen met dementie en hun verzorgenden met betrekking tot kwaliteit van leven, gevoel van veiligheid, arbeidssatisfactie en arbeidsbesparing.

Joost van Hoof houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van wonen, technologie, en ouderen met dementie, met name de invloed van binnenmilieu en installatietechniek op welzijn en gedrag.

Over dit onderzoek naar de Klessebessers verscheen de onderstaande publicatie: